Foredrag

Image 30-12-14 at 22.20Mulighed for foredrag kunne være:

1. Glastonbury, Europas Jerusalem – Druidernes hellige ø Avalon
Trende høje, trende kilder, men blot eet punkt, hvor alle religioner mødes – I et eneste punkt på toppen af Glastonbury Tor – en enormt stor høj skabt gennem samarbejdet mellem Sidhe og Mennesker – mødes et væld af energiliner. Kun få steder mødes energilinier i så stort et antal og i et eneste punkt, og her på disse steder findes jordens spirituelle centre.

Mellem Glastonbury Tor og Chalice Hill udspringer tre kilder, den hvide, den røde og den blå kilde, og de repræsenterer i den kristne lære Jesu legeme, Jesu blod og Jesu ånd, eller faderen, sønnen og Helligånden, i druidernes lære repræsenterer de også de tre verdner, åndeverdenen, de levendes verden og de dødes verden, eller jomfruen, moderen og den vise gamle kvinde. Men druiderne var de første til at tage kristendommen til sig…

På toppen af Wearyall Hill plantede Josef af Arimathea sin stav, og den slog rødder og blomstrede og blev til Den Hellige Torn (The Holy Thorn), og i dag vokser den flere steder i Glastonbury og blomstrer to gange om året, til påske og til jul.

Avalon, den hellige ø. Før i tiden var Glastonbury omgivet af vand, og der findes gamle kort, der beviser dette, og dengang var det Avalon, stedet hvor Det Gamle Folk boede, stedet hvortil siden præster og præstinder fra Atlantis bosatte sig. De lærte af hinanden og af andre spirituelle strømninger, og da blev Avalon et sted for druider.

Så sejlede Jesus (Yeshu) og Maria Magdalene (Miriam Sofia) med Josef af Arimathea og dele af deres familie flere gange til Avalon, og her, på det sted, hvor nu ruinerne af Glastonbury Abbey ligger, byggede den lille Yeshu med sine egne hænder den første kirke af vidjer og ler. To gamle egetræer plantet af Yeshu og Miriam Sofia står endnu tilbage fra en gammel ceremoniel alle og markerer indgangsportalen til Avalon.

2. Graalen som Energiform
Hellige kilder har altid været æret og respekteret verden over.

 Graalen er en energiform givet os fra De Højere Magter. I Irland er legenden om det sagnomspundne folk Tuatha De Danaan, som betyder Danas børn. Graalen rummer vand. Vandets energi er receptivt og feminint og opfanger og rummer alle slags frekvenser, både de tunge og de lette. Stagneret vand øger urenhederne, men vand i bevægelse renser. For at vandet i graalen kan være bevægelse kræver det intervention fra de øvrige 4 elementer, luft, jord, ild og æter, som også repræsenterer forskellige energiformer.

Under Glastonbury Tor er vand, og på toppen af The Tor er en gylden graal, som samler alt, husker alt, rummer alt. Ønsker du mon at være gralsbærer, selvom du må bære og rumme menneskenes tunge energier også, for derved at kunne transformere denne tunge energi til endnu mere let energi?

Vi rummer ca. 60% vand i vore kroppe, mon vi skal bruge denne høje procentdel til at være receptorer?

Mellem Glastonbury Tor og Chalice Hill udspringer tre kilder, den hvide, den røde og den blå kilde, og de repræsenterer i den kristne lære Jesu legeme, Jesu blod og Jesu ånd, eller faderen, sønnen og Helligånden, i druidernes lære repræsenterer de også de tre verdner, åndeverdenen, de levendes verden og de dødes verden, eller jomfruen, moderen og den vise gamle kvinde. Men druiderne var de første til at tage kristendommen til sig… p.g.a. Jesus, som allerede inden da blandt druiderne var kendt som Hesus eller Yesu, han som de sidste 3 år af sit liv blev belivet med Kristus-energien.

Når man skaber noget, fex. skriver en bog, laver et kunstværk, komponerer et musikstykke, plejer man i mange traditioner, fex. numerologien, at sige, at dette er et ”barn”. I de gamle skrifter sagdes Den Hellige Graal at være det barn Jesus og Maria Magdalene fik sammen, og ingen tvivl om, at disse to lysvæsner har transformeret jorden på en helt eklatant måde.

 

Avalon, den hellige ø. I Danmark kender vi ordet vi, et vi er et helligsted. Vi bruger stadig ordet i vievand, vielse osv. Viborg, Viby fex. Før i tiden var Glastonbury et vi omgivet af vand, og der findes gamle kort, der beviser dette, og dengang var det Avalon, stedet hvor Det Gamle Folk boede, stedet hvortil siden præster og præstinder fra Atlantis bosatte sig. De lærte af hinanden og af andre spirituelle strømninger, og da blev Avalon et sted for druider.

3. Hvidt lys
Den guddommelige gnist, det strålende hjerte.
Jesus, Jomfru Maria og andre ophøjede væsner afbildes nogle gange med et hjerte hvorfra der stråler en regnbue af lys.

Hjertets vej er overgivelsens vej, overgivelse til at se og acceptere din og andre sjæles ufejlbarlighed, og først når du har overgivet dig til denne accept kan du gå ind i dit eget hjerte og være dig selv, og finder du dig selv finder du din sjæl, og finder du din sjæl, finder du Gud.

Vi starter med Miriam Magdalenes lysøvelse og bevæger os langsomt ind i det guddommelige aspekt i alle farver via De Syv Strålers Mestre og opnår gradvis en dyb kærlighed til alt levende.
Farver, frekvens og lyd er et.

4. Universets opbygning – Den hellige Graal – Din mission
Først vil jeg beskrive den clairvoyante del af mit liv i korte træk og herigennem også komme ind på begrebet indigobørn.

Dernæst vil jeg fortælle lidt om de indsigter mine hjælpere har givet mig gennem tiderne omkring universet, de levende væsner der findes, forskellige slags mennesker og deres mission.

Jeg vil herunder også beskrive hvad englemennesker og stjerne- mennesker egentlig er.

Så vil jeg lede tilhørerne ind i en guidet meditation hvor de vil finde deres hjerte og efterfølgende beskrive hvad det vil sige at være graals- bærer og evt. gå ind og nævne de folk i salen, som har denne evne. Der er kun kærligheden, alt andet er en illusion.

Jeg vil videregive forskellige teknikker, som mine hjælpere har givet mig, f.eks. at sende en afdød person ind i lyset eller at ”klippe” mellem 2 mennesker, som har brug for at rense deres forbindelse.

Til sidst vil jeg videregive Miriam Magdalenes lysøvelse, som både kan helbrede den enkelte person og dennes omgivelse, giver en større jordforbindelse, og som også forstærker det 3. øje, og gør det muligt at kunne udstråle mere lys og derigennem hos nogle vil vække evnen til at kunne heale og lave clairvoyancer. Forskellige engle vil komme ind og beskrive netop din mission og sjælsaura.

5. Hjertets discipelskab Sofia
– Visdom gennem lidelse, at gå Miriam Magdalene vejen.
– Hvert menneske består af en sjæl og en krop.
– Alle mennesker har en ren sjæl.

Vor fuldkomne sjæl besjæler hele den fysiske krop, deraf kan vi se, at vi også skal møde hver del af vores krop med kærlighed. Når vi møder lidelsen kan vi vælge at gå til angreb eller møde lidelsen med kærlighed.

Når vi møder lidelsen med kærlighed skaber vi fred, både i os og omkring os.
Vi kan vælge at se direkte ind i lidelsen og sætte os selv og andre fri, og i dette split-sekund opløses ethvert motiv og nogle bliver derved clairvoyante og bliver i stand til at helbrede sig selv og andre. Spontan helbredelse kan opstå.

Jeg vil fremkomme med nogle eksempler fra det virkelige liv, også blandt mennesker i salen, hvis dette ønskes, og i den forbindelse også nævne eksempler fra hendes eget liv.

Vi slutter med Miriam Magdalenes lysøvelse.