Videregående Kursus i Clairvoyance/Naturhealing


This post is also available in: English

Videregående Kursus
i Clairvoyance/ Naturhealing


Dette kursus forudsætter, at man har deltaget i grundkurset eller at man har haft min. 8 elevtimer hos mig.
Tag ansvaret for dit liv, giv andre ansvaret for deres. Et helt unikt og anderledes kursus, som kan give dig større frihed og målrettethed i dit liv.

Jeg vil igen hele tiden være der og bakke op med mine egne hjælperes alsidige viden.

Ved hjælp af de øvelser, vi lærte på grundkurset vil vi gå yderligere i 
dybden med kendskabet til de forskellige spirituelle kræfter og hjælpere 
der findes. 
Vi vil lære flere måder at heale og lave clairvoyancer på.
Vi har tidligere lært at arbejde med vores hjerteenergi. 
Dette vil vi yderligere udforske og manifestere i vores hele væsen, og for
at manifestere vores personlige Kraft i den ikke-fysiske såvel som den 
fysiske verden vil vi med baggrund i denne hjerteenergi 
lære at arbejde med vores solar plexus energi, både i form af healing 
samt i form af synliggørelse og autoriet.. Silence kan forekomme.

Vi vil lære, at tid, sted og form ikke eksisterer, kun kærlighed, og at der 
findes mange forskellige virkeligheder og universer, som vi kan gå ind i, 
vi vil lære at alting, også fremtiden eksisterer allerede i flere forskellige 
former og muligheder, således vil vi via vores solar plexus lære at rejse 
frem og tilbage i tiden, regulere for vores energi, vi vil lære bevidst at skrue ned og 
op for vores evne til at blive synlig eller usynlig i den fysiske verden.

Vi mennesker har jo vores frie vilje, og for at få optimal frihed og power over 
vores eget liv vil vi arbejde med at se skelsættende epoker i vores eget liv, 
både fortid og fremtid således at vi lærer at manifestere vores vilje til at 
fastlægge vores eget liv, samt rydde op i vores fortid, i denne forbindelse vil 
vi bl.a. se flere mulige tidspunkter for vores død og vælge den optimalt bedste,dette vil vi naturligvis have frihed til at ændre på igen og igen, men hvis du følger din egen afstukne kurs vil du jo også være udødelig indtil det tidspunkt du har fastsat…,forestil dig en GPS, hvor du er nødt til at skrive destinationen ned, så vi derved kan kortlægge resten af vores liv, i øvrigt hjælper dette arbejde dig til at være til stede på hensigtsmæssige tidspunkter med et hensigtsmæssigt formål, som ikke blot tjener os selv men også helheden, og da vi jo også har vores frie vilje, kan vi vælge frit mellem x antal muligheder.

Det er den større målrettethed i vores liv vi skal lære.

Vi vil arbejde med stemmens og musikkens kraft til at skabe og manifestere energi. Du behøver ikke være musikalsk for at kunne deltage heri, det er hensigten, der tæller.

Husk at medbringe afslappet tøj, sengetøj/sovepose, liggeunderlag, tørklæde el. halstørklæde til at lægge over øjnene under trommerejse og tæppe.

Vi starter fredag aften med afregning, og under aftensmaden bliver der tid til at tale om logistik og praktiske oplysninger.

Hvis du er i besiddelse af en rasle og en tromme, så tag dem med samt eventuelle krystaller eller andre kraftgenstande, som du føler kan hjælpe dig eller andre. Hvis ingen af delene er i din besiddelse, så medbring en tændstikæske med et elastikbånd omkring som rasle.

Under kursusforløbet må der ikke indtages alkohol eller drugs. De, som har brug for medicin må naturligvis tage den og rygere kan ryge i pauserne udenfor ved brug af de dertil anbragte askebægre.