1 års læretid

This post is also available in: English

1 års læretid

Læretiden er individuel og baserer sig på den enkelte elevs evner og behov, dels gennem vejledning fra læreren og elevens hjælpere, dels gennem direkte dialog mellem lærer og elev.

Læretidens længde afhænger af, at nedenstående pensum bliver gennemgået og lært, og kan typisk strække sig over ca. 1 år med en lektion hver 14. dag. Hvis eleven deltager i de kurser, jeg afholder, bliver elevtiden afkortet tilsvarende, hvis eleven er længere tid om at gennemgå pensum vil antal elevtimer blive tilsvarende forlænget. Eleven vil få rigeligt med hjemmearbejde og skal øve sig såvel i teori som praksis.  Hvis dette ønskes, vil der blive udstedt eksamensbevis ved endt læretid. Eksamensbevis udstedes efter afsluttende eksamen.

Eleven vil lære Miriam Magdalenes Lysøvelse samt trommerejse, og bliver derigennem sat i forbindelse med sine åndelige hjælpere, d.v.s. højere selv, skytsengel, ærkeengel, livskraft, øvrige åndelige hjælpere, samt åndelig lærer i den anden virkelighed – som vil vise elevens målsætning og måde at arbejde på -, det maskuline og feminine aspekt (animus og anima), samt hvilken plante elevens åndelige guide repræsenterer, og det personlige træ. Eleven vil lære at kommunikere med alle levende væsner, også træer, planter, urter, sten og dyr samt farver og kommer også til at arbejde med de fire elementer samt elementet æter, og vil på et tidspunkt lave en udesidning for at blive konfronteret og overvinde sin største frygt. Ved trommens hjælp vil eleven rejse tilbage i sin slægt og forankre sig i sin forfar og formor. Menneskets chakraer vil blive gennemgået. Efterfølgende vi eleven øve sig på at lave clairvoyancer og healer. Der vil opstå en praktisk erkendelse af at al energi er frekvenser = farver + lyd.

Eventuelt vil eleven lære at arbejde med cosco-energi, at meditere, andre åndedræts- og chakraøvelser, at aktivere et sværd givet af en ærkeengel, rejse frem og tilbage i tiden og derved også finde milepæle i livet, læse sten, læse atlas og øvrige kort for at finde nogen/noget/mærke energi, DNA-aktivering, lydhealing og silence, og eleven har mulighed for at lære flere forskellige healings og clairvoyance-teknikker samt lære om andre kulturers opfattelse af energibælter m.m.; der vil i denne forbindelse være mulighed for at bruge forskellige musikinstrumenter, sang og dans, faste og ændring af kost for derigennem at få åbnet op for den spirituelle opfattelsesevne, for blot at nævne nogle få eksempler.

Clairvoyance og healing foregår gennem oversættelse fra den spirituelle verden og eleven vil få en grundig indføring i de forskellige energiniveauer, og de forskellige slags hjælpere.

Eleven vil lære at skelne mellem nedbrydende og opbyggende kræfter og vil lære at forholde sig til dem på en rolig og ligevægtig måde uden angst og/eller fordømmelse, men med stor kærlighed.

Vi vil drøfte forskellige menneskers adfærdsmønster og se, at intet menneske gør noget, som det ikke er overbevist om er rigtigt. Der er altid en grund, og mennesker kan være drevet af angst, er/har været udsat for tvang, lider/led af en sygdom eller er/var misbruger. En clairvoyants/ healers opgave er at løse disse problemer, ikke at fordømme dem.

Eleven vil muligvis lære om forskellige former for levende væsner på jorden samt få kendskab til væsner andetsteds fra, og i denne sammenhæng se det præg, de har sat på jordens forskellige kulturer. I denne forbindelse kan de forskellige gamle kulturriger, forskellige religioner og livsopfattelser blive berørt og eleven vil øve sig i at udforske disse ved at bruge sine clairvoyante og healende evner.

Eleven får mulighed for at udforske universets opbygning og se sammenhængen mellem alt levende, “as above, so below”.

Eleven vil løbende blive øvet i clairvoyancer, sjælehentning, og rådgivning m.m., og eleverne vil til tider blive sat sammen to og to til disse formål. Eleven og læreren kan efter fælles samtykke medbringe frivillige, så eleven får kendskab til et så forskelligt klientel som muligt.

Efter endt uddannelse skal eleven lave 20 fuldtidsclairvoyancer uden betaling. Efterfølgende indkaldes eleven til en afsluttende evaluerende lektion og herefter udstedes eksamensbevis. Efterfølgende supervision kan forekomme.

Psykologi og etik:

Jordforbindelse er udgangspunkt for enhver spirituel kontakt; det er den stærke jordforbindelse, som aktiverer de øvrige kræfter, hvorefter healing og clairvoyance er mulig.

Vær neutral oversætter og hent alle informationer fra dine og klientens åndelige hjælpere

Sæt dig i den andens sted, enten som graalsbærer (mærker andres smerte fysisk og psykisk når healing og clairvoyance foregår) eller som observatør.

Respekter den andens rum og mød enhver holdning/beslutning fra klienten med respekt, især fordi kærligheden er højere end clairvoyante beskeder.

Hav intet motiv, fordomme, forventninger og personlige følelser når det gælder andres etik, religion, moral etc.; som der står i spejderloven “dan din egen mening og respekter andres”

Tal sandt og oversæt direkte alt, dine hjælper/e beder dig om

Se enhver person som et spejl af dig selv.

Skab mest mulig glæde og mindst mulig smerte ihukommende, at det er vores opgave at heale og opbygge

Opfør dig på en måde, der ikke virker anstødelig eller etisk ukorrekt på den pågældende person

Vær præcis, omhyggelig og respektfuld, samvittighedsfuld og ærlig omkring ethvert spirituelt arbejde.

Indtagelse af alkohol og/eller bevidsthedsudvidende stoffer er ikke tilladt under udførelse af spirituelt arbejde.