De to graalsrejser

This post is also available in: English

Danmarks Hjertechakra med Himmelbjerget


Bornholm med Hammershus Ruiner som Graalsslottet

På de to graalsrejser skal vi arbejde med de fem elementer og afbalancere dem i os:
Sværdet – elementet luft
Spydet – elementet ild
Stenen – elementet jord
Graalen – elementet vand
Graalsslottet = Caer Wydyr – elementet æter

På graalsrejsen til Bornholm skal vi desuden arbejde med de Fem Indvielsestrin på baggrund af tempelriddernes ordsprog NOSCE IPSUM – KEND DIG SELV. De Fem Indvielsestrin er:
Ærlighed

Tillid
Intethed
Mod
Overgivelse
Hvor af følger evnen til at give og modtage kærlighed

Graalsrejsen til Danmarks Hjertechakra blev kanaliseret ned til mig af Maria Magdalene i julen 2007, og har en dybt transformerende virkning på dit hjerte-chakra. Alt afhængig af, naturligvis, hvor nemt du tør overgive dig til Kærligheden.

I starten var det en workshop, som varende en enkelt dag, men kurset virkede så voldsomt på folk, og gik så dybt, så det blev nødvendigt at udvide det. Først med endnu en dag, siden til at omfatte en hel weekend, og slutteligt til at omfatte en hel uge.

Jeg har en del faglig viden om Den Hellige Graal, idet jeg er medlem af en druideorden. Druiderne var de første til at acceptere kristendommen overhovedet, udenfor Det Hellige Land, og den viden som Jesus og Maria Magdalene videregav på deres hyppige rejser med Josef af Arimathæa til den hellige ø Avalon (byen Glastonbury idag) findes her i sin ældste form. Avalon, alias Glastonbury, er hele verdens hjertechakra, og The Tor er forbundet med Himmelbjerget, som er Danmarks hjertechakra, så således går det til, at fremtidige graals retreats bliver afholdt i Danmarks hjertechakra.

Vi bor hos Sosha, som bor tæt på Himmelbjerget og tager til bl.a. Vikingeborgen Fyrkat, Kryptkirken i Vor Frue Kirke i Århus, som har nordens ældste hvælvede rum, og vi skal besøge Birgittaforeningen i Mariager (Den Hellige Birgitta er en katolsk helgen fra Sverige ikke ulig sin helgen-søster Hildegard VonBingen) hvor vi overnatter en enkelt nat i pilgrimsherberget der. Se programmet her: Graal dagsplan Danmarks Hjertechakra

Graalsrejsen til Danmarks planetariske Hjertechakra blev kanaliseret ned til mig en sommer i 2017 og der var det Jesus, som var den centrale figur, men med stærke budskaber fra Maria Magdalene, Ærkeenglene Azrael og Michael, Jomfru Maria og ikke mindst Den Sorte Madonna. Det kom til at handle om de 5 punkter på individuationens vej: Ærlighed, tillid, intethed, mod og overgivelse. Oprindeligt blev det afholdt i det planetariske verdens-hjertechakra, som ligger på bjerget Montserrat i Spanien, det sted, hvor Sir Parcival fandt Den Hellige Graal. Jeg afholder fremover dette kursus på Bornholm, som er Danmarks planetariske hjertechakra. Vi kommer bl.a. til at opleve graalsslottet Hammershus, Opalsøen, tempelriddernes rundkirker, Døndalen, den 60m dybe Sorte Gryde, Paradisdalen, Jons Kapel, Stammershall og meget andet. Da jeg er halvt bornholmer, kender jeg denne ø rigtig godt. Program er under udarbejdelse.

Gralskurserne er dybt transformerende for dit liv, da der arbejdes med hjerte-energien samt det at blive født på ny ind i din sande sjæls-form, Maria Magdalene og Jesus har fortalt mig, de er de mest kraftfulde af alle kurserne og så meget anderledes end de andre, dette fører for mange til en stærk personlig udvikling på mange planer. Der har også i årenes løb fundet mange mirakler sted hvor deltagerne pludselig blev helbredt for deres fysiske lidelser.

I dyb kontakt med De Højere Magter vil jeg starte med at fortælle den ældgamle historie om Den Hellige Graal på et langt dybere hjerte-plan end de fleste kender til, derefter vil jeg gå ind og fortælle om druidernes placering i denne sammenhæng.

Jeg vil fortsætte med at fortælle om druidernes lære og indvielsestrin og derefter ved harpens hjælp føre deltagerne ind i nogle dybt healende guidede meditationer baseret på de fem graals-symboler, som ligger fremme på et ganske særligt alter, disse meditationer vil forstærke deltagernes hjerteenergi og følsomhed overfor deres medmennesker, samt sætte dem i forbindelse med forskellige keltiske energiformer, som bringer dem ind i de dybeste graals-mysterier og sætter dem i forbindelse med den stærkt healende spirituelle opvågnen der følger af at kunne overgive sig fuldt og helt til Kraften i og omkring os.

Vi skal arbejde med en kraftfuld symbolverden, hvor naturligvis den Hellige Graal har en central plads, dog også bakket op af de øvrige graalssymboler, sværdet Excalibur, stenen og gralsspydet, samt naturligvis det femte element, elementet æter, Caer Wydyr, som repræsenterer selve Kærligheden i Hjertet og binder alle elementerne sammen til en helhed.

Efterfølgende vil deltagerne have mulighed for at beskrive deres oplevelser, og Sosha vil med sin clairvoyance og sit lys forstærke og klare den enkeltes oplevelse.

Disse stærke, stærke indtryk vil løbende blive manifesteret på mange planer i os under kurset gennem udførelse af praktisk ceremonielt arbejde samt at kunne arbejde mere intensivt med os selv og andre i forbindelse med graals-symbolerne.