Skolen for Astral Visdom

Image 30-12-14 at 22.20En helt ny skole er under udarbejdelse, den vil strække sig over en enkelt dag om ugen, enkelte week-ender og således ende med at vare et års tid. Her er nogle korte uddrag heraf.
Det vil kun koste et symbolsk beløb at deltage. Er du interesseret efter at have læst nedenstående, så send en mail.

Gennem vort hjerte favner vi helheden. Gennem vort hjerte finder vi vores sjæl. Gennem vort hjerte kan vi træde ud af os selv, som vi er i Tiden, og ind i os selv som vi er i Evigheden. Når vi formår dette opstår mirakler; For gennem vores uendelighed forbindes vi med universets uendelighed, forbindes vi med den sjæls undelighed og ægthed som vi healer, og således bliver mennesket atter helt.

Gennem vort hjerte træder vi ind i vores sjæl og forbinder os gennem Kærligheden til det, som ikke kan beskrives, som nogen kalder Gud/Gudinden, Spirit, Det Forenede Felt, Den Guddommelige Kilde eller De Højere Magter, der findes mange navne for dette ubeskrivelige, og det er ikke muligt for os mennesker at beskrive om vi taler om en maskulin eller en feminin kraft, eller begge dele.

Der findes Mestre, både nulevende og de, som er trådt ind i Lyset; Find den Mester, der viser dig vej til DIT hjerte; Hver Mester har sin måde. Hvert menneske har brug for en mester. Selv en mester har brug for en mester…

Det er her, i dette ubeskrivelige, hvor alt det, der er kærlighedens virkelighed findes, og den kan findes på tre måder: Uden ord, eller gennem symboler eller gennem navne, som vi mennesker har brug for give dette ubeskrivelige. Brug en af disse tre måder, som falder jer lettest, selv foretrækker jeg den første måde, Den Enkle Vej, men ærer og underviser, som I kan se andet steds på min hjemmeside, også i symbolverdenen og navneverdenen, for ofte kan disse veje vise sig at være den letteste tilgang til Spirit.

For hvem kan beskrive det, der ikke kan beskrives med ord?

Men giv ikke disse navne, I selv har opfundet, magt, så I tror, at denne religion, eller hin ideologi er den sande; Den er sand for jer, især når dette er en del af jeres tradition eller jeres opvækst, men glem ikke at Kærligheden findes overalt, sporadisk, hist og pist i alt det, som vores illusionsverden har skabt. Derfor, kære venner, mød alt med kærlighed, især det, som I har mest modstand på, for I ville ikke have modstand på det, hvis ikke I ville kunne genkende det i jer selv!

På hebraisk findes der tre former for sjæl: Nefesh, det livgivende, som findes i alt, Ruach, det animerende og den guddommelige inspiration og Neshamah, som er det vi kalder sjæl, altså Nefesh og Ruach tilsammen.

Helligånden hedder Ruach ha Kodesh, og det er Ruach, som således gennem bevægelse skaber en forbindelse i vor sjæl til helheden, til alt levende.

Dette Kærlighedens Lys rummer alle farverne i sig, og hver farve har sin egen frekvens, og hver frekvens har sin egen lyd. Vi er forbundet med Alt Levende, og alt levende er alt det, der overhovedet er skabt og endnu ikke er skabt i alle universerne. Alle partikler samler sig i forskellige formationer, alt efter hvilke følelser af Kærlighed alt levende udsender, alle partikler samler sig ved hjælp af lydbølger. Hvis billeder og ord kan bevæge sig via internettet eller gennem vore fjernsyn og mobiltelefoner og være flere steder på én gang, så er det også muligt for mennesket at gøre det samme.

Alt levende er skabt gennem Kærlighed og rummer det samme materiale. Al energi er godt, alt levende er godt. Hvis vi øver modstand eller andre øver modstand skaber det således smerte. Ubetinget Kærlighed skaber mere Kærlighed og åbner ikke blot vore egne men også andres Kærlighed.

Således er skabelse bevægelse, livet er bevægelse. I skabelsesberetningen i Bibelen er sædvanligvis oversat: Og Gud adskilte lyset fra mørket (I.MB 1,4) men det hebraiske ord havdil betyder ikke kun at adskille men også at skelne, så i stedet læs: Og Gud skelnede mellem lys og mørke. Det er vigtigt vi møder alt med Kærlighed.

Den såkaldte destruktive energi er blot tung, eller ubearbejdet energi, som kan omformes til en endnu større mængde positiv og skabende kraft.

Graalsøvelsen: Hele øvelsen foregår i et roligt, meditativt tempo i stilhed og uden ord. Vi stiller os i en cirkel. Den første person stiller sig overfor personen ved siden af sig, ser denne person kærligt ind i øjnene og lægger sine hænder på sit hjerte, derefter bukker den første person for personen overfor sig, og knæler så ned for denne, stadig med hænderne på sit hjerte, den første person rejser sig langsomt og værdigt op og ser atter på personen overfor sig med øjne fuld af kærlighed, bukker atter for personen og lægger sine hænder på denne persons hjerte, hvorved al den kærlighed, den første person rummer bliver overført til personen overfor.
Se og mærk, at jo mere kærlighed du sender ud, jo mere kærlighed bliver du selv opfyldt af, for Kærlighedens Kilde er uudtømmelig, Kærlighedens Kilde ER den Hellige Graal.

De Højere Magter, som er I dig, beder dig ikke søge en transformation eller en ændring, for dette vil kun tage dig længere væk fra dit guddommelige selv, men lyset i dit hjerte søger at bringe dig hjem til dig selv igen og igen i evig bevægelse, som rytmen I Moder Jords hjerteslag, som rytmen I universernes evige bevægelse, og den eneste ene kilde af forenet Lys hvori lys og mørke konstant pulserer. Som rytmen i trommen, denne rytme, der er jordens hjerteslag. I bunden af en tipi er der lang afstand mellem pælene, I toppen mødes de, dog er de alle en tipi, sådan er tipiens vej, sådan er acceptens og kærlighedens lov.

I den mest komprimerede form (det største mørke) findes den største mængde lys. Formen må nedbrydes, for at lyset kan frigives. En sten er meget komprimeret, og rummer meget mørke. Udsat for stort pres, fex. kul presset hårdt sammen, bliver det til en diamant. Her er lyset næsten ved at frigives, men diamanten rummer også en af de højeste hårdheder der findes. Hvad er bedst? Kullet (mørket) eller diamanten (næsten-lys)?

Guds Ånd rummes i alt; både det som er ”skabt” og det som ikke er skabt. Det skabte er det vi kalder lys, og det har en adskilt bevidsthed. Det vi kalder mørke er det, der har en samlet bevidsthed, men som på denne baggrund, hviler i ”tohu va bohu”.

Med andre ord igen: Lys, hvori bevidstheden rummes, er ligesom Adam og Eva, der har spist af kundskabens træ. Så ser de sig selv, og derved begynder de at definere sig selv og andre. Derved bevæger de sig længere og længere væk fra deres oprindelse, som i virkeligheden er ubevidstheden, underbevidstheden, også kaldet mørket.

Og Gud sagde, lad der blive lys, og der blev lys… den første dag (1. MB 1:3-5)

Siden denne første skabelsesdag har vi stræbt efter at finde tilbage til os selv og kende ALTET igen.

Så, for at kunne finde os selv, må vi endnu engang træde ind i mørket, som er den uskabte del af ALTETS væsen, en del af verden uden form, derfor er det vigtigt vi omgiver os med mørke på en eller anden måde, fx Tager langt væk fra civilisationen og går ind i en mørk hule, eller tager på visionssøgning om natten, eller opgiver alt vi ejer inkl. vore relationer til andre og oplever en stor tomhed, at vi af og til faster, og derved renser os selv, at vi skaber et tomrum i vore hjerter.

For først på denne måde kan lyset nå ind og skabe os på ny.

Mørket er den feminine del af skaberkraften og er en væren.

Lyset, er den maskuline del af skaberkraften, noget nyt, og med lyset kommer handling.

Lidt kvantefysik om skabelsesprincippet:

Computere bruger det binære talsystem til at manipulere og gemme alle deres data, herunder tal, ord, video, grafik og musik. Nogle mener, at skabelsen af universet kan have været baseret på en binær skala. Nogle har også påvist, at det Gamle Testamente, hvor hvert bogstav i det hebraiske alfabet har en talværdi, er skrevet i et meget præcist mønster af tal.

Den keltiske verden er baseret på treenigheden, som skaber noget nyt. Hvis vi tænker i det binære system, og antager, at 0 er en feminin kraft, og 1 er en maskulin kraft, så er treenigheden, fx. Helligånden, Faderen og Sønnen 011. Hvis vi dertil lægger 1 for at fortsætte skabelsen får vi = 0100= tallet 4. Tallet 4 + Awen-tegnet /|\, som står for treenigheden, altså 011, bliver tilsammen til 111= tallet 7 = Awen-tegnet igen. 111= tallet 7 + 2 bærende grundpiller + 1 kreativ kilde (7+2+1) = det binære tal 1010, dvs. tallet 10, som vi kunne sammenligne med tarotkortet hjulet, liv, død, genfødsel, og dette tal består i det binære system af to maskuline og to feminine kræfter. Disse kræfter repræsenterer de fire elementer, og bliver på grund af balance mellem de feminine og maskuline kræfter belivet af elementet æter, som ikke har nogen talværdi, idet æter i druidernes verden bliver sammenlignet med den luft der er inde i et kernehus, og at det er denne luft, som skaber æblet.