Helligkilde

Helligkilde – Renhed
Graalen, som rummer Alt
”Sufiernes bog er ikke gjort af blæk og bogstaver, men af et hjerte rent som sne” Rúmi
Født i sne 16.12.22 på årets (sandsynligvis) koldeste dag med -17,5º. Tværsum 7 Neptun, månen, magikeren, den feminine kraft
Afspejler alle farver, alle toner

Og, hvorledes, kære Helligkilde skal jeg beskrive noget uden ord, og hvorledes skal jeg beskrive vand uden urt? Dette var min tanke i de 14 dage, der gik forud for Hendes fødsel.

”Ye Wells! Cherished by a faithful few and pouring forth a shimmering fragrant Aura of Benediction… the Saints of old chose their Hills of Vision and their Holy Wells because Earth held poignant Powers and Water sweet Healing in these places. Once re-awakened a Centre will quicken others…” Margaret Thornley.

Den 16.12. fik jeg besked: ”Tag dit grej og gå pilgrimsvejen til Sølverkilde.” Jeg lagde skål, flasker, notesblok og pen i min rygsæk og gik i walking meditation, som Thích Nhất Hạnh kalder det, gennem det eventyrlige snelandskab. Jeg gik mig ud af tid og rum; En dyb stilhed, andagt og ro lå sænket over kilden, og den eneste lyd var vandets melodiske mangetonede klange. Lydhealing. Jeg huskede H.C. Andersens vise ord: ”Hvert menneskes liv er et eventyr skrevet med Guds finger. Hvor ord svigter, taler musikken”.

Jeg knælede og rensede mine hænder i kilden. Og da skulle jeg fylde både flasker og skål med vand, hvorved flasken med sølverkildevandet OGSÅ blev belivet i det omfang det var ønskeligt af Sølverkilde.

Sølverkilde begyndt at tale: ”Jeg spejler himlen og Altet – AL-ENeHED, Jeg spejler Betlehems stjerne, ledestjernen – Alle kilder mødes, alle meninger mødes – Livets vand – Evigheden – Vidnet og ikke observatøren – Hav intet motiv – Den universelle sandhed – Et hjerte er rundt – Global bevidsthed – Det kollektivt ubevidste – Total overgivelse – Himlens vartegn – Gennemsigtighed – Rummelighed – En stærk indre kerne – Indre ro – Flow – Vand kender sin vej og viser sjælen vej – Sjælevandring – Den lysende sti – Genfødsel – Evig forandring – Vand-ring – Stærk som en zunami, bøjelig som intetheden – Mine vandes kaskader knæler foran Det Højeste, ser din sjæl og ærer alt levende – Total overgivelse -Evighedens kredsløb – Uovervindelig styrke – Overgiv dig til dig selv – Ingen grænser – Ingen barrierer – Fri af angst og blokeringer – Uendelighedens evigt foranderlige Tål-Mod – Rummelighed – Sandhedens evigt foranderlige sendebud – Din vilje ske – Ikke til at standse – Resonans, klang, genklang – Uendelighedens tone – Da ved jeg, at jeg intet ved, viden gennem ikke-viden, alvidenhed for det kendte såvel for det ukendte.”

Og Hun sluttede med at sige: ”Uanset hvad der sker, er helheden til stede, således er ingen alene.”

Jeg så op og så en spiraltåge lejre sig over skålen – en Fibonacci-spiral, som sænkede sig etagevis over vandet, selve livskraftens symbol i naturen:

Yeshu (Jesus) ”Følg mig – Om du søger lyset, da giv slip”

Esajas 12,3: Shafte mayim be sasson mi maanei hayeshua – I skal øse Vand med Glæde af Frelsens Kilder.

Davids 23. salme: Dishanta bashemen roshi, kosi rivaya – Du salver mit hoved med olie og fylder mit bæger til randen.

 Matthæusevangeliet kap 3, v16: Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig.

En elev opsøgte en mester og spurgte: ”Lær mig din visdom”.

Mesteren tog vand og hældte i en kop, og spurgte eleven. ”Hvad form har vandet”? Eleven svarede ”form som en kop”. Dernæst tog han en kande, og spurgte eleven: ”Hvad form har vandet”? Eleven svarede ”form som en vase”.

Da tog mesteren og hældte vandet ned på jorden, hvor det forsvandt, og spurgte: ”Hvad form har vandet?”. Eleven svarede ”ingen form”.

Dernæst tog han eleven med udenfor og viste ham en sten, der lå under tagets udhæng. Vandet fra taget havde igennem mange år udhulet stenen, ikke med magt, men gennem udholdenhed.

Ved Ask Yggdrasils rødder er der tre brønde eller kilder. Under Asgård findes nornernes brønd, Urds brønd; Her samles aserne hver dag for at holde ting, og med vand fra brønden overrisler nornerne træet. Mimers brønd er ved den anden rod, der vokser under Jotunheim, jætternes sted, “hvor Ginnungagap var i gamle dage”; Mimer drikker sig hver dag visdom til med vand fra brønden, som han indtager med Gjallarhornet. Den tredje brønd hedder Hvergelmer og findes ved den rod, der vokser ind over dødsriget Hel i Niflheim. De tre brønde anses i nogle versioner som én brønd.

Kaskade kommer af kommer af italiensk cascata, af cascare ‘falde’, afledt af latin cadere ‘falde’.